A szvasztika – az élet, öröm és szerencse ősrégi szimbóluma (Fénykép)

A szvasztika: a szerencse és jólét, a belső nyugalom és béke reménye. A régi népek nem csak egy álma. A szvasztika-szimbólumot több ezer éve, majdnem minden emberi kultúrában a szerencse és védelem jelének tartották és az élet, az újrateremtés, az újraszületés és a váltakozó évszakok megtestesülésének tartották.

Szvasztika-jel

A SZVASZTIKA szó a szanszkritből (régi indiai nyelvjárás) származik: SVASTIKAH, mely szerencsésnek lenni jelentéssel bír. A szó első felét, SVASTI-, két részre lehet osztani: SV- jó és ASTI- van. A ASTIKAH-rész lenni-t jelent.

A régi népeknél, valamint a világ számos területein Nap-szimbólumnak tartják ezt a jelképet, gyakrabban a Nap mozgásainak szimbólumaként is, további jelentései pedig az újjászületés és az újjáteremtés, mivel a Nap kering és újra és újra felkel, és magát mindig fiatalabbá teszi.

A kínai írásban a szvasztika körrel körbe véve a „Napot” jelenti, kör nélkül a végtelenséget és a 10 000 számot.

A szvasztika lelőhelyei majdnem minden népnél és országban megtalálható, kivéve Ausztráliát. A Nap és a Napkorong jelképeként jelenik meg Európa számos barlangképein, a régi kultúrákban. „Thor kalapácsaként” vagy a baszk rózsaként (lauburu) is ismert.

Az indián észak-amerikaiak már 5000 évvel ezelőtt használták ezt a jelet, ugyanúgy, mint Európa népei. A hopi-indiánok kétszer vándoroltak Amerikán keresztül a szvasztika formájában. Az aztékok, maják, az olmekek és a tolték, de az inkák is tisztelték ezt a jelképet. A görögök és a rómaiak vitték a jelképet Afrikába. A zsidó zsinagógák, és Jézus sírhelye is tele van diszítve a szvasztika jelképpel. A Vatikán híres festményein is megtalálható díszként. Nagyon sok tárgyon meg lehet találni ezt a jelképet.

De sajnos Európában a nacionalisták által elvesztette igaz jelentését. Hitler megtiltott minden kutatást, mely a jelképpel kapcsolatos volt, és bezáratott mindenkit, aki ismerte a jelkép igaz történetét.
További információkat, képeket és történeteket a következő webcímen találhatnak: www.swastika-info.com